Ενημέρωση

Με την υπ’ αριθ. 5574/05-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ο. ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 143,832.05 ευρώ.

Η Ε.Ο. με επιτυχία ολοκλήρωσε την πρώτη της συνάντηση στις 16-12-2022, κατά την οποία όλα τα μέλη συγκεντρώθηκαν και ανέλυσαν την πορεία του έργου, στην έδρα του Συντονιστή Φορέα, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Τελευταίες ειδήσεις

«Σημειακή λίπανση μέσω μεταβλητής παροχής»
Κατά το πρώτο έτος του έργου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μεταβλητή παροχή αζωτούχου …
Δρ Σταμάτης Σταματιάδης: «Η καλύτερη παραγωγή με το λιγότερο κόστος για τον αγρότη και το περιβάλλον»
Το ολοκληρωμένο σύστημα μεταβαλλόμενης παροχής αζώτου είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από …
Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου: Σημειακή λίπανση αζώτου
Ο δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, γεωπόνος – εδαφολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και …
Ενημέρωση
Με την υπ’ αριθ. 5574/05-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α …