Ενημέρωση

Με την υπ’ αριθ. 5574/05-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε.Ο. ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 143,832.05 ευρώ.

Η Ε.Ο. με επιτυχία ολοκλήρωσε την πρώτη της συνάντηση στις 16-12-2022, κατά την οποία όλα τα μέλη συγκεντρώθηκαν και ανέλυσαν την πορεία του έργου, στην έδρα του Συντονιστή Φορέα, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.