«Σημειακή λίπανση μέσω μεταβλητής παροχής»

Κατά το πρώτο έτος του έργου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μεταβλητή παροχή αζωτούχου λίπανσης σε τρείς καλλιέργειες καλαμποκιού στην περιοχή του Ομορφοχωρίου Λάρισας στις 23-24 Μαΐου 2023. Για την συγκριτική αξιολόγηση της μεταβλητής παροχής, ο πειραματικός σχεδιασμός της κάθε καλλιέργειας περιλάμβανε τέσσερις μεταχειρίσεις αζωτούχου λίπανσης: μηδενική λίπανση, βασική λίπανση, βασική + επιφανειακή λίπανση του παραγωγού και βασική + μεταβλητή επιφανειακή λίπανση. Η κάθε μεταχείριση είχε τρεις τυχαιοποιημένες επαναλήψεις σε λωρίδες πλάτους 6 μέτρων και μήκους 50 μέτρων η κάθε μια. Η διαδικασία θα επαναληφθεί το 2024 ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα δύο συνεχόμενων ετών.»