Κατηγορία Συνεντεύξεις

Δρ Σταμάτης Σταματιάδης: «Η καλύτερη παραγωγή με το λιγότερο κόστος για τον αγρότη και το περιβάλλον»

Το ολοκληρωμένο σύστημα μεταβαλλόμενης παροχής αζώτου είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπομέτρο 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Σκοπός του Μέτρου 16 είναι η συνεργασία. Στόχος του Υπομέτρου 16.1-16.5, στο οποίο συμμετέχουμε, είναι η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος…

Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου: Σημειακή λίπανση αζώτου

Ο δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, γεωπόνος – εδαφολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα»), μιλά στο Agro.tec για το νέο έργο της Ε.Ο. ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ του Μέτρου 16 του Π.Α.Α. 2014-2022, που ξεκίνησε αυτή…