Κατηγορία Δράσεις

«Σημειακή λίπανση μέσω μεταβλητής παροχής»

ομάδα εφαρμογής της σημειακής λίπανσης κατά την διάρκεια ενός διαλείμματος

Κατά το πρώτο έτος του έργου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μεταβλητή παροχή αζωτούχου λίπανσης σε τρείς καλλιέργειες καλαμποκιού στην περιοχή του Ομορφοχωρίου Λάρισας στις 23-24 Μαΐου 2023. Για την συγκριτική αξιολόγηση της μεταβλητής παροχής, ο πειραματικός σχεδιασμός της κάθε καλλιέργειας περιλάμβανε…